Her skal det bli tryggare for dei som går og syklar

For ti millionar kroner skal det bli betre forhold for gåande og syklande langs Borgundvegen. Vegarbeidet vil gi ulike hindringar for trafikken i to månader framover.

Tryggare: Fylkeskommunen og Ålesund kommune er i gang med trafikksikringsprosjekt ved Hatlane skole i Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund Kommune er i gang med fleire utbetringar langs Borgundvegen ved Hatlane skule for å gjere det tryggare for mjuke trafikantar.