Gjer brannfolka til betre livreddarar

Akutthjelparkurs for Ørsta brann og redning. Kurshaldar Lennart Waagan.  Foto: Svein Aam / Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt): Når ulykka er ute er ofte brannfolka dei første på staden. For å gjere brannfolka betre budde på livreddande førstehjelp vert dei kursa til å bli såkalla akutthjelparar.