Skummelt "kirke"-kryss

Elendig sikt kan utsette nye studentboliger

De trafikale utfordringene i krysset Katevågen- Borgundvegen gjør at Møre og Romsdal fylkeskommune ber Ålesund kommune utsette hele det planlagte studentboligprosjektet.

Katevågen: Krysset Katevågen- Borgundvegen har for dårlig sikt og den kommunale vegen er for bratt. Hele kryssløsningen må utbedres før kommunen gir klarsignal til flere studentboliger i det tidligere kommunehuset (til høyre), mener Møre og Romsdal fylkeskommune. Borgund menighet, barnehagen og beboere er skeptisk til planene.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er North Property AS som er tiltakshaver for prosjektet med å utbedre og utvide det tidligere kommunehuset med 28 nye studentboliger, til totalt 85 studentboliger.