Her kan dei bli utan ferje i ei veke

I staden for å byggje ei heilt ny ferjekai i Eidsdal, bør noverande kai oppgraderast - som ei mellombels løysing. Men det betyr at sambandet kan bli utan ferje i ei veke.

Lang ferjekø: Hausten 2023 kjem det større ferjer på sambandet Eidsdal - Linge. (Arkivbilde)  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det kjem fram i tilrådinga til fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik.