Båtparade mot kloakkrenseanlegg på Kvasnes:

En siste markering før avgjørelsen tas

«Det er ingen skam å snu», er budskapet til politikerne fra innbyggerne som deltok i, og heiet fram fra land, båtparaden mot kloakkrenseanlegg på Kvasneset.

Vær som bestilt: Båtparaden sett fra Vegsundbrua like etter startskuddet. Etter brannsprøyta fulgte rundt 100 båter, og minst en kajakk.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Med brannsprøyta i front og rundt 100 båter etter, var det klart for en ny folkemarkering i regi av aksjonsgruppa «Kloakken vekk fra fjord og folk». Denne gangen i form av en båtparade i strålende vær gjennom Vegsundet og forbi Kvasnes og Lahella, torsdag kveld.