Møre og Romsdal har kartlagt seg selv:

Bærekraftfylket har et fattigdomsproblem

Å utrydde fattigdom er FNs bærekraftsmål nummer 1. Skal målet nås, må også kommunene i Møre og Romsdal ta tak i problemet, viser en ny rapport.

Har jobbet med rapporten: Bærekraftskoordinator Kristin Hansen og Ole Helge Haugen, prosjektleder for bærekraftsatsinga i fylkeskommunen.  Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Nyheter

Alle kommuner i Møre og Romsdal har fått kartlagt hvordan det står til lokalt, målt mot FNs 17 erklærte bærekraftsmål. En slik kartlegging har blitt gjort for en rekke byer verden over. Bykommunene Ålesund, Molde og Kristiansund gjorde dette i fjor høst, men dette er første gang FNs metodikk brukes regionalt for et helt fylke, forteller Ole Helge Haugen.