Skal få flere brukere ut i jobb i ordinære bedrifter

NAV krever omlegging av tilbudet innen varig tilrettelagt arbeid (VTA) i vekstbedriftene i Ålesund. I hovedsak skal en økning av slike arbeidsplasser skje i ordinære bedrifter.

Vekstbedrift: På vaskeriet hos Vekst Ålesund brettes klær etter alle kunstens regler.   Foto: Nils Harald Ånstad (arkivfoto)

Nyheter

De fire kommunale bedriftene i Ålesund, Arbeids- og inkluderingsbedriften Brisk AS, Vekst Ålesund AS, Ørskog Vekst AS og vekstbedriften Haram Industrier AS må legge om deler av driften eller endre prosedyrer i løpet av året.