Politikerne vil ikke kutte i sjukeheimsplasser: Nå kan ungdomsklubbene ryke

Politikerne vil spare sjukeheimsplassene i Ålesund. Nå kan ungdomsklubbene bli lagt ned i stedet.

Kan ryke: Ungdomsklubben Vibes i Spjelkavik står på lista over tiltak som kan forsvinne. Det samme gjør andre ungdomsklubber i kommunen.  Foto: Marius Simensen (Arkivfoto).

Nyheter

Til neste formannskapsmøte 8. juni har kommunedirektøren lagt fram ei liste på rundt 40 kuttforslag. Dette er tiltak som til sammen vil bety ei innsparing på vel 46 millioner i år og nesten 111 millioner neste år. Og her skal det spares i alle virksomheter.