Vil kjøpe tomt til ny brannstasjon - men ambisjonene er større:

Her vil Ålesund kommune samlokalisere nødetatene

Ålesund kommunestyre gir grønt lys for å kjøpe Lerstadvegen 525 til bruk for ny hovedbrannstasjon. Målet er å samlokalisere nødetatene: brann, politi, ambulanse og sivilforsvar. Skal kommune sikre seg politiet som leietaker må det imidlertid skje etter en konkurranse på det åpne markedet.

Brannstasjon på Moa? Lerstadvegen 525. Bilanlegget eies av Bertel O. Steen. Ålesund kommune vil bygge ny brannstasjon på tomta.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Bertel O. Steen flytter til Digerneset. Nå har kommunestyret gitt klarsignal til å inngå avtale om å kjøpe Lerstadvegen 525.