Bruker over 100 millioner mer enn snittet på pleie og omsorg: Derfor driver Ålesund dyrere

Hadde Ålesund drevet pleie- og omsorgstjenestene like effektivt som for eksempel Sandnes, ville kommunen spart 169 millioner kroner i året.

Øker: Skal Ålesund gi sjukehjemsplass til en like stor andel av den eldre befolkningen i framtida, trengs det mer enn dobbelt så mange sjukehjemsplasser innen 2050.   Foto: Shutterstock

Nyheter

Hadde Ålesund drevet like effektivt som snittet i kommunegruppa Kostra 11, ville det spart kommunen 126,4 millioner kroner.