Kommunen avslutter forurensningssak

Fant forurensning på Pir-tomta

Ifølge Ålesund kommune er grunnforurensningen i Keiser Wilhelmsgate 22 ikke håndtert i henhold til tiltaksplanen og kommunens godkjenning av denne. Nå avslutter kommunen saken.

Sjøtomt: Pir-bygget i Keiser Wilhelsgate i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Her har det vært både en rivingssak og en grunnforurensningssak. I rivningssaken er knust betong brukt til dekke ved det nedlagte avfallsdeponiet i Gangstøvika.