Kan ikke bare nekte støttekontakt til mennesker over 67 år

Nei, nei, nei Ålesund – dette er ikke lov

Å nekte støttekontakt til mennesker som har passert 67 år, på grunn av alder, holder ikke. Det konstaterer Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Alder: Ålesund kommune kan ikke nekte folk å få støttekontakt basert på at de har passert 67 år. Det konstaterer Statsforvalteren i Møre og Romsdal. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Statsforvalteren har vurdert fire klagesaker i Ålesund angående avslag på tildeling av støttekontakt, alle med ganske lik begrunnelse, der Statsforvalteren har oppheva vedtakene og bedt Ålesund kommune gjøre nye vedtak.