Vedtok retningslinjer for elsparkesykler i Ålesund:

Satte ikke tak på antallet sykler

Når Ålesund åpner for utleie av elsparkesykler, står det ingen ting i retningslinjene om hvor mange sykler som kan settes ut.

Sparkesykkel: Randi Walderhaug Frisvoll fikk ikke flertall for å sette et tak på 500 sykler i Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I komite for teknisk, miljø og samferdsel ble retningslinjene for kommersielt utlån av elsparkesykler vedtatt denne uka. I tillegg til kommunedirektørens forslag på ni punkt, ønsket KrFs Randi Walderhaug Frisvoll å føye til ni nye – blant et punkt der man setter et tak på 500 sykler. Dette fikk hun ikke flertallet i komiteen med på. Tore Johan Øvstebø (KrF) mente også at det var viktig å sette et slikt tak.