Helse Midt setter av en milliard til Ålesund sjukehus

Men da må staten låne ut penger.

Slik blir det: Planene for utbygging og utbedring av Ålesund sjukehus. Tegning: Helse Møre og Romsdal 

Nyheter

Helse Midt-Norge har i langtidsbudsjettet satt av en milliard kroner til utbygging og utbedring av Ålesund sjukehus. Det kommer fram i administrasjonen si innstilling til styret i Helse Midt-Norge.