Ikke i taket - men i hagen

Single grevlinger, og hele familier. Observasjonene kommer fra flere steder på Sunnmøre, ikke minst fra Ålesund.
Nyheter

– Det er nok ikke nytt at det er grevling i Ålesund, eller på resten av Sunnmøre, for den del. Grevlingen har nok vært der en god del år allerede. Men det kan ha blitt flere av dem. Levevilkåra har trolig vært gode de siste åra.