Barnevernet i Giske innfører ny praksis:

Vil heretter vurdere barnets beste

Statsforvalteren avdekket at barnevernstjenesten i Giske kommune ikke vurderte hva som er det beste for barnet i barnevernssakene. Nå skal dette være på stell.

Barnevern: Barnevernet i Giske fikk påpekt mangler. Ifølge barnevernet er avvika nå rettet.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Nyheter

Det var i en rapport i desember i fjor at barnevernstjenesten i Giske fikk påpekt mangler i planlegging, gjennomføring og avslutning av undersøkelser og barnevernets dokumentasjon av arbeidet.