Vurderer å flytte ambulansestasjonar

Helse Møre og Romsdal etterlyser også betre finansiering av ambulansetenesta.

Illustrasjon.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har gått grundig gjennom alle kostnadene for ambulansetenesta. Tenesta er i dag underfinansiert med 60 millionar kroner frå Helse Midt-Norge si side.