Rakk ikke å behandle saka om Kvasneset:

– En time burde ha vært nok

Kommunestyret hadde en time på seg til å behandle saka om Kvasneset. Det burde ha holdt, mener varaordfører Vebjørn Krogsæter som leda møtet torsdag.

Måtte avbryte: Varaordfører Vebjørn Krogsæter leda møtet torsdag, men måtte avbryte saka om Kvasneset før den var ferdig behandla og votert over.   Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Det sto 20 personer på talerlista da kommunestyret starta behandlinga av saka som skulle avgjøre om Ålesund kommune vil gå videre med detaljplanlegginga av kloakkrenseanlegget på Kvasneset i Sula.