Graving for bedre vannforsyning til Fjelltun:

– Ikke forsvarlig å kjøre buss her

På grunn av graving i vegbanen, blir det ikke buss til Fjelltun ei stund framover.

Setrevegen: Graving og lysregulering i Setrevegen. Her vurderes det nå som som uforsvarlig at busser kjører, og Fram har derfor lagt om rutetilbudet så lenge arbeidet pågår.   Foto: Staale Wattø

– Det er ikke forsvarlig at bussene kjører Setrevegen slik situasjonen er nå.

Inge Rønstad
Nyheter

På grunn av anleggsarbeid på Fjelltun innstilles ordinære bussruter til Setrevegen, Cuba og Kråmyra fra fredag 18. juni.