Hun blir direktør for Norges rikeste kommune

Gerd Marit Langøy er ansatt som ny kommunedirektør i Aukra kommune. Ansettelsen ble gjort av et enstemmig kommunestyre.
Nyheter

Langøy er i dag høgskoledirektør i Molde.