Takket for seg på Stortinget - nå leter han etter ny jobb

Det var en gråtkvalt Jon Georg Dale (Frp) som takket for tjue år som politiker og for seg i Stortinget. Han har ikke stilt til gjenvalg.
Nyheter

Jon Georg Dale (Frp) fra Dalsfjorden i Volda takket for seg etter endt karriere på Stortinget freda 18. juni. Han satt som samferdselsminister og land- og matminister før Frp gikk ut av regjering. Innlegget på Stortinget fikk applaus av dem som var til stede.