Ellingsøya

Barn kan slippe å spurte over vegen

På Grytebust på Ellingsøy har beboere lenge bedt om redusert fart på fylkesvegen. Nå har Møre og Romsdal fylkeskommune anbefalt Statens vegvesen å sette ned farta ved å forlenge 60-sona vestover.

Grytebust: Trasig og skummelt å måtte springe over Ellingsøyvegen i 80-sone ved Grytebust. Nå kan 60-sona lenger øst bli forlenget vestover og forbi her bildet er tatt .   Foto: Google Earth

Nyheter

Flere beboere har over tid bedt om redusert fart. Bare på få år har en rekke biler og vogntog kjørt i grøfta i området, noen fordi farten er høy i forhold til vegstandarden, og de klare ikke holde vegkurvene. Støy fra tungtrafikken forbi Grytebust har blitt mer og mer plagsom for beboere, når bilene kjører ut av 60-sona og øker farten.