Positiv trend:

Retter fokus mot sikkerhet på sjøen

Til tross for økt salg av fritidsbåter druknet færre i Møre og Romsdal i fjor sammenlignet med tidligere år. Politiet jobber aktiv for å fortsette i denne retningen.

Manglende flytevest: 29. mai patruljerte politiet mellom Ålesund og Sykkylven. 17 båter ble kontrollert, som resulterte i en reaksjon, bot for manglende flytevest om bord.  Foto: Politiet

Nyheter

To politibåter er i gang med å patruljere distriktet. Hensikten er å være synlig og tilstede på sjøen, for å rette fokus mot uaktsom kjøring, promillegrense, fartsovertredelser og bruken av sikkerhetsutstyr om bord.