Ålesund kommunestyre:

Går videre med kloakkrenseanlegg på Kvasneset

Flertallet i kommunestyret i Ålesund sa ja til å gå videre med planene om et stort felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset. Dermed er både Sula og Ålesund med videre.

Går videre: Illustrasjon fra forprosjektet for et felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset, alternativ B. Anlegget skal ligge inne i fjellet. Nå skal Sula kommune gjennomføre en detaljregulering, med Ålesund som høringsinstans.  

Nyheter

Med 44 stemmer for og 33 mot ble forprosjektet godkjent. Kommunestyret vedtar å gå videre med detaljprosjektering – til tross for flere store protestaksjoner fra innbyggere i berørte områder.