Ble ikke hørt – men gir ikke opp kampen

– Vi ønsker et kloakkrenseanlegg så langt ut mot havet som råd. Slik ble det dessverre ikke. 

Aksjon: Aksjon i Vegsundet mot kloakkrenseanleggsplaner på Kvasneset over sundet bak. Nå er forprosjektet godkjent og politikerne har vedtatt å gå videre til neste fase.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det skriver flere av medlemmene av aksjonsgruppa i indre del av Ålesund i en felles uttalelse.