Rådyr ryddejobb:

30 mill. for å avslutte deponi – og trues med bot på en halv million kroner

Nå har Statsforvalteren i Møre og Romsdal mistet tålmodigheten og varsler bot på 500.000 kroner dersom Ålesund kommune ikke sikrer og avslutter deponiet i Gangstøvika. Selve avslutningen er estimert til å koste 30 millioner kroner.

Deponi: Ålesund kommunes deponi i Gangstøvika i Ålesund  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Et skikkelig hodebrydeponi er dette blitt. Det kommunale deponiet i Gangstøvika i Ellingsøyfjorden skulle vært avsluttet for lengst. Deponiet ble brukt både til husholdnings- og næringsavfall fra 1970–1988. Enkelte fraksjoner er blitt deponert inntil nylig. Både masser av ukjent innhold har havnet i deponiet og masser med ulovlig innhold har blitt sortert på deponiområdet.