Nytt funn

Fant sjelden plante i Spjelkavik

Ålesund kommune er varslet om funn av en kritisk truet planteart i Spjelkavikvassdraget.

Spjelkavik: Lillevatnet i Spjelkavik er en del av Brusdalsvassdraget.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Dette kan fort være en av de viktigste forekomstene nasjonalt, skriver biolog Dag Holtan i meldingen til Ålesund kommune. Det dreier seg om et nylig funn av skoghøymol. Han mener at vassdraget dessverre allerede er sterkt preget av fysiske inngrep og massive innslag av en del fremmedarter, men at hovedlokaliteten for skoghøymol foreløpig ikke ser så verst ut. Han ber kommunen snarest sørge for detaljert kartlegging av hele vassdraget, både for skoghøymol, viktige naturmiljøer og fremmedarter. Skoghøymol tilhører slireknefamilien, blir inntil en meter høy, har rød stengel og mørkegrønne blad. Ifølge Store norske leksikon er den bare funnet i Hordaland. I Norge er skoghøymol fredet og rødlistet som kritisk truet art.