Han skal få laksen tilbake i elva

Steinørken: Å få laksen tilbake i denne steinørkenen i Barstadvik er ei av oppgåvene til lakseforskar Marius Kambestad. FOTO: SVEIN AAM 

Nyheter

(Møre-Nytt) – Har det vore laks her i Barstadvikelva før, skal det vere muleg å få han tilbake. Men det vil krevje mykje arbeid.