Statsforvalteren om utfyllingen på Sjukenesstranda:

– Forskjellsbehandling skyldes ofte forskjeller i samfunnsnytte

Statsforvalteren har nå kommet med en forklaring på den potensielle utfyllingen på Sjukenesstranda, og svarer på kritikken fra Inste Hankane velforening.

Fyller ut: Her ønsker H.I Giørtz å fylle ut for å lage parkeringsplasser og lagerbygg.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Onsdag morgen publiserte Sunnmørsposten en sak hvor Inste Hankane Velforening etterlyser ivaretakelse av miljøet ved en potensiell utbygging fra H.I Giørtz på Sjukenesstranda. De mener at statsforvalteren har sviktet og kommer med kritikk mot flere deler av prosessen.