Sund eller parkering? Uenighet på Sjukenesstranda

H.I Giørtz søker om tillatelse til å fylle 30.000 kvadratmeter av strandsonen på Sjukenesstranda for å lage parkeringsplasser og lagerbygg. Dette gjør noen av naboene svært opprørte.

Frustrerte: Beboerne på Inste Hankane er ikke fornøyde med H.I Giørtz si utbygging. De forventer at kystmiljøet blir ivaretatt.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Beboerne på Inste Hankane på Tørla forteller at de hyppig bruker sundet for fritidsaktiviteter med båt og at det er et populært sted for krabbe- og hummerfiske, samtidig som de mener utbyggingen vil være sjenerende for området. Innbyggerne etterlyser blant annet at det blir gjort tiltak for å ta vare på kystmiljøet.