Valldaljordbær blir angripe av biller: – Dersom det fortset slik er det ikkje verdt det

Årets jordbæravlingar i Valldal har blitt hardt ramma av jordbærsnutebiller. Etter fleire år med svak produksjon er nokre av bøndene redde for framtida.

Kristin Sandnes og Knut Ove Myklebust har mista femti prosent av avlingane sine grunna jordbærsnutebilla.   Foto: Nils Harald nstad

Nyheter

Aksel Døving, som har doktorgrad i jordbær, samt at han er rådgivar for norsk landbruksrådgiving, fortel at det i år har vore ein spesielt dårleg jordbærsesong.