Behandla i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA):

K. Nordang tapte mot Ørsta kommune i klagesak

HENT og K. Nordang kniva om eit oppdrag verdt 40-50 millionar kroner. Først vann K. Nordang, men så ombestemte kommunen seg.

Større ungdomsskule: Ørsta ungdomsskule treng plass til fleire elevar. Slik kan det nye tilbygget verte sjåande ut.   Foto: Illustrasjon av Norconsult

Nyheter

10. februar i år kunngjorde Ørsta kommune ein open tilbodskonkurranse for oppføring av tilbygg på Ørsta ungdomsskole.