Stor variasjon blant lokale fotobokser:

– Hadde ikkje klart å ta imot saksmengda om dei stod på døgnet rundt

Det er stor forskjell kor mange timar fotoboksane aktivt målar hastigheita på forbikøyrande. Men kvifor er det slik?

Måler ikkje konstant: Sjølv om fotoboksene er i stand til å måle fart heile tida, er det stor variasjon i kor mykje dei faktisk måler. Arkivfoto: Fotoboks Bigset.  Foto: Mette Holstad

Nyheter

Tal frå Statens vegvesen viser kor mange timar dei automatiske trafikkontrollane har målt trafikken lokalt i 2020 og så langt i 2021.