Helge Orten (H) reagerer på sjukehusutspillene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

– En trussel mot andre utbygginger

– Lager Arbeiderpartiet og Senterpartiet sjukehusløsninger som gir doble funksjoner, blir det mye dyrere, og bety en trussel mot andre utbygginger av sjukehus, for eksempel i Ålesund, sier Helge Orten (H).

Uenig med Vedum: Helge Orten kaller utspillet i sjukehussaka fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for useriøst. – Får helseforetaket dårligere økonomi ved å skulle bemanne dobbelt, betyr det en trussel mot andre sjukehusutbygginger, sier Orten. Bildet er tatt i en tidligere anledning.   Foto: ØYSTEIN BJERKELAND

Nyheter

(RBnett:) Høyre-politiker Helge Orten bruker ord som «useriøst» og «manglende styringsevne» om sjukehusutspillene fra Arbeiderpartiet og sist Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i sjukehussaka.