A-typisk

Iskremgründeren

Silje Lee Knutsen er både kreativ, produktiv, og perfeksjonistisk. Med ambisjonar om å lage verdskjend iskrem må ein mest vere det.

Engasjert: Gründeren Silje Lee Knutsen driv Storfjord Iskrem, ei bedrift som støtt har vekse seg ut av lokala sine. Her talar ho om planen vidare, heile tida med stort engasjement.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

I den vesle bygda Stordal, inst i Storfjorden vert det satsa stort. Her har gründersjela Silje Lee Knutsen bygd sin eigen iskremfabrikk. Ho er ikkje redd, korkje det gjeld arbeid eller ambisjonar. Lee Knutsen veit å drøyme stort. Ved å satse på den tradisjonelle geitemjølka håper ho på å kunne selje næringsrik og god iskrem verda over.