Ny og framtidsretta simulatorteknologi på NMK:

Skal forske på bærekraft i en «globus»

Høyt heva over bakken, i en «kjempeglobus», skal det forskes på bærekraftig utvikling i en supersimulator.

Globus: Simulatoren skal stå på en stålkonstruksjon og ha direkte tilgang fra 6.etasje.   Foto: Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS (Illustrasjon)

Nyheter

– Vi tror simulatoren kommer til å bli et ikon i Ålesund, men like viktig er det selvsagt at en slik simulator også vil bety svært mye for det arbeidet som skjer på FN-laben.