Oldedalen i Stryn:

Martin - storbonde på 21 år

150 dyr i fjøset i Oldedalen. Ein mjølkekvote på 400.000 liter og 200 mål jord. Alt dette kjøpte Martin Brøyn Jordalen då han var berre 20 år.

Kyr: Martin Brøyn Jordalen har ialt 150 dyr, og ein mjølkekvote på 400.000 liter.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det var i fjor haust. No er han blitt 21 år, og har også fått dame til gards: 20 år gamle Torunn Lærum Gjøringbø. Martin kom flyttande frå Hemsedal, ho frå Leikanger i Sogn.