Helseminister Bent Høie hadde ikkje med seg ein milliard kroner til Ålesund sjukehus

– Men saka er eigentleg ferdig behandla, meiner Harry Valderhaug (KrF).

På intensiven: Frå venstre: Stig Arild Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge; helseminister Bent Høie; Marit Vatsaas Vinje, seksjonsleiar på intensiv; anestesilege Finn H. Andersen og adm.dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal, på kirurgisk intensivavdeling fredag.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Etter alt å døme var helseminister Bent Høie (H) så tydeleg som han kunne. Fredag fekk han presentert planane om å bygge ut Ålesund sjukehus for ein milliard kroner.