Tidens Krav: Vegvesenet avviste å utrede billigere forslag om Romsdalsaksen

Statens vegvesen i Molde avviste å greie ut Romsdalsaksen med undersjøisk tunnel. Det skriver Tidens Krav.

Denne 75 meter høge brua og ei flytebru kunne vært erstatta med undersjøisk tunnel under Veøya, mente en prosjekteringsleder i Vegvesenet Region Vest. Det hadde vært både billigere og mindre kontroversielt, mente han. Forslaget ble ikke utreda av Vegvesenet i Molde.  Foto: Nordwest3D / Romsdalsaksen AS

Nyheter

Samferdselsdepartementet ga i 2019 Statens vegvesen oppdrag om å vurdere alternativer til kryssing av Romsdalsfjorden.