Folkeavstemning om å bli trøndere

Ber fylket stoppe pengestrømmen til Kristiansund

Kristiansund bystyre vil ha folkeavstemning om flytting til Trøndelag. Høyres Anders Riise vil ha stopp i fylkets investeringer i byen inntil det er avklart om de går til Trøndelag eller ikke.

Stopp: Høyres gruppeleder i fylkestinget, Anders Riise, mener fylkets store planlagte investeringer må stilles i bero inntil byen får avklart om de vil til Trøndelag eller ikke.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Med 43 mot to stemmer vedtok bystyret i Kristiansund torsdag å starte jobben med å arrangere en folkeavstemning om at byen skal flytte fra Møre og Romsdal til Trøndelag.