Må signere taushetserklæring:

Samler næringslivstopper til hemmelig møte på Runde

Runde Miljøsenter samler en rekke næringslivstopper til et lukka seminar. For å være med må deltakerne signere en taushetserklæring.

Her blir det lukka møte: Runde Miljøsenter samler en rekke næringslivstopper til et lukka seminar om det grønne skiftet og muligheten tilknyttet havet.  Foto: Knut Arne Aarset (arkivfoto)

Nyheter

Taushetserklæringen er i henhold til reglene i det som heter Chatam House Rules. Samme erklæring som deltakerne på The World Economic Forum i Davos må signere.