Far dømt for andre gang til sju års fengsel for voldtekt av egen datter

En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til sju års fengsel, og til å betale 250.000 kroner i oppreising etter å ha voldtatt sin egen datter.
Nyheter

Mannen ble først dømt i Sunnmøre tingrett i mai. Han anket dommen i sin helhet – både skyldspørsmålet, straffeutmålingen, og saksbehandlingen. Flertallet i Frostating lagmannsrett kom fram til det samme som tingretten.