Nå får Ålesund klimabudsjett - og MDG og Frp var enige om én ting

Allerede i 2016 vedtok bystyret i gamle Ålesund at det skulle legges fram klimabudsjett. Kommunestyret i nye Ålesund har vedtatt det samme. Til høsten får politikerne viljen sin.

Enige om én ting: Ein ting er greit med et klimabudsjett, mener både Jarle Hauge Steffensen (MDG) og Håkon Lykkebø Strand (Frp).   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Nye Ålesund har vedtatt ambisiøse klimamål: Ifølge grønn strategi skal klimagassutslippene reduseres med minst 60 prosent innen 2030, sammenligna med 2009. Innen 2050 er målet et nullutslippssamfunn.