Ulovlige kloakkutslipp

Kloakkutslipp har ikke gitt byggestopp

Ålesund kommune fikk kniven på strupen, da Stateforvalteren i mars varslet byggestopp på bakgrunn av brudd på utslippstillatelsen. Også Sula har fått lignende beskjed.

Renseanlegg: Arve Olav Bang fremfor renseanlegget i Breivika i Ålesund.   Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

Kommuneledelsen i Ålesund var alvorstynget da Statsforvalteren i Møre og Romsdal kom med sitt varsel i mars om mulig bruk av innsigelse /byggestopp for nye utbyggingsplaner på grunn av brudd på utslippstillatelsen for avløp. Brudd på rensekrav, der bare tre av 17 renseanlegg oppfyller rensekrava, og et gammelt ledningsnett som lekker kloakk, er bakteppet.