Fekk lov til å skyte to jerv - trefte ingen

Funn av drepne lam i både Fjord og Stranda kommunar den siste tida gjorde at det vart gjeve to fellingsløyve på jerv. Men då fristen gjekk ut måndag, var ingen jerv skoten.

Sky: Det er ikkje lett for jegerar å kome på skothald når det er gjeve skadefellingsløyve på jerv. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Scanpix

Nyheter

Det stadfestar Andreas Sandnes Granli, rådgjevar hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.