Møreaksens «far» forstår motstanden:

Tror trasévalget ville blitt et annet i dag

Møreaksens «far» synes det er helt greit at partifellene hans i Møre og Romsdal har gjort motstand mot prosjektet til en av hovedsakene i valgkampen.

Eksminister: Ketil-Solvik Olsen var samferdselsminister da traseen for Møreaksen ble valgt. Nå mener han at forutsetningene for dette prosjektet har forandra seg og at man bør se på andre muligheter.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Jeg er slett ikke sikker på om vi hadde gjort det samme trasévalget i dag som i 2014, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp). Den tidligere samferdselsministeren hadde tatt turen til Ålesund onsdag der han bl.a. besøkte den nye folkehøgskolen på Sjøholt. Solvik-Olsen var minister da trasévalget for Møreaksen ble tatt for sju år siden, og han styrte også samferdselsdepartementet da prosjektet ble lagt inn i Nasjonal Transportplan tre år seinere.