Her er den nye ledelsen for NTNU i Ålesund

Tre damer og tre menn skal lede NTNU i Ålesund de neste årene.

NTNU-ledelsen i Ålesund: Fra venstre, Runde Volden, Annik Magerholm Fet, Svanhild Schønberg, Hans Petter Hildre, Tove Havnegjerde og Hans Solli-Sæther.  Foto: Kristin Støylen

Nyheter

– Fem instituttledere og viserektor skal nå jobbe for utdanning og forskning på høyt nivå, og innovasjon som er relevant for samfunnet, skriver NTNU i ei pressemelding torsdag.