Nærings- og fiskeridepartementet:

Setter av 1,5 millioner til likestilling i fiskerinæringen

Regjeringen vil legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner i fiskeriene. Et av tiltakene er tilskudd som skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i næringen.

Ny strategi: Fredag 27. august la fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) fram den nye strategien for likestilling i fiskerinæringa.  Foto: Severine Jarnes

Nyheter

I strategien, som ble lagt fram av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i august, blir det vist til en rekke hinder for likestilling i næringen, som omsorg for barn, sammensetning i styrende organer og holdninger til kvinner.