Miljøundersøkelser for Renere Fjord:

Skal lete etter bomber i Aspevågen

Kystlinjen i Ålesund er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Før sjøbunnen kan renses, må den undersøkes for udetonerte bomber fra andre verdenskrig.

Opprydding: Sjøbunnen i Borgundfjorden og Aspevågen skal renses for tungmetaller og miljøgifter.  Foto: Staale Wattø (arkiv)

Nyheter

Av 29 satsingsområder i landet, har Miljødirektoratet valgt ut 17 prioriterte områder for opprydding av forurenset sjøbunn.