Utspill i valgkampen: – Fullstendig ødeleggende for Ålesund sjukehus

50-100 flere ansatte i Kristiansund får konsekvenser for Ålesund sjukehus, ifølge Ålesund Høyre.

Monica Molvær og Runar Paulsen i Ålesund Høyre.  Foto: Privat

Nyheter

Møre og Romsdal Senterparti vil i framtida styrke Kristiansund sjukehus med 50–100 ansatte. Så mange ansatte er nemlig nødvendig for å opprettholde fødeavdelinga i Kristiansund etter 2025.

Førstekandidat Jenny Klinge sier til NRK Møre og Romsdal at folk skal kjenne seg trygge på at de har et så godt fødetilbud som mulig i nærheten. Senterpartiet mener Kristiansund derfor bør ha fødeavdeling også etter at det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig på Hjelset.

På ei fødeavdeling trengs det mer enn jordmødre og gynekologer. Under sendinga på NRK kom det også fram at det trengs anestesileger, anestesisjukepleiere, operasjonssjukepleiere, barnepleiere og ei intensivavdeling. I tillegg trengs det labtjenester, sier klinikksjef Georg Johnsen til Sunnmørsposten.

Dette vil utgjøre godt over 50 ansatte, kanskje nærmere 100. Johnsen opplyser at det ved Kristiansund sjukehus er mellom 250 og 300 fødsler i året.

I en SMS til Sunnmørsposten skriver Klinge at Senterpartiet også ønsker nødvendige akuttfunksjoner i Kristiansund for å kunne ha det som kalles traumefunksjon ved skade og ulykker.

– Fullstendig ødeleggende for Ålesund

Utspillet fra Senterpartiet nå på tampen av valgkampen får Høyre til å reagere. Hvis det ansettes så mange flere i Kristiansund, setter det satsinga på Ålesund sjukehus i fare, mener de.


Nytt steg for milliardutbygging – til applaus og bekymringsmelding

Et enstemmig styre sa ja til konseptrapporten for milliard-utbygging ved Ålesund sjukehus, kalt AIO-prosjektet. De var full av lovord til ansatte og prosjektleder – men er bekymret for økonomien.


Det vil være fullstendig ødeleggende for Ålesund sjukehus, både for drift og investeringer, sier fylkesleder Monica Molvær og Runar Paulsen i Ålesund Høyre.

Paulsen tror også at det er få som vil jobbe ved ei fødeavdeling med så få fødsler i året. Han bruker et sjukehus i Helse vest som eksempel:

– Odda sjukehus drives i hovedsak med innleide. Det er ingen som søker seg dit for å tvinne tommeltotter. Dette er et reelt problem i Helse vest, at høyt utdanna fagfolk ikke får praktisere yrket sitt. Dette er den største utfordringa med forslaget fra Senterpartiet, tror Paulsen.

Også Møre og Romsdal Arbeiderparti deltok i debatten på NRK Møre og Romsdal onsdag ettermiddag. Arbeiderpartiet har styrevedtak på at Kristiansund skal få et godt fødetilbud dersom det er økonomisk og faglig forsvarlig. Med dette forbeholdet ble også andrekandidat Åse Kristin Ask Bakke litt rundere i uttalelsene.

Runar Paulsen i Ålesund Høyre sier han likevel er urolig for utspillet på tampen av valgkampen.

– Ingen på Sunnmøre skal ha noen usikkerhet for de utviklingsplanene som nå er lagt for Ålesund sjukehus, mener han. Stortingskandidat Monica Molvær for Høyre legger til at også Volda sjukehus kan settes i fare.


Beheld traumefunksjonen i Volda

Volda sjukehus har eit sterkt fagmiljø, seier Bakke i si grunngjeving.


Helse Møre og Romsdal: Handler ikke om økonomi

Ifølge klinikksjef Georg Johnsen ved Kristiansund og Molde sjukehus handler ikke dette om penger.

– Éi fødeavdeling i Nordmøre og Romsdal i framtida handler ikke om økonomi. Man kan bevilge så mye penger man ønsker, men faglig det er ikke riktig og ikke til det beste for pasientene med to avdelinger, sier Johnsen til Sunnmørsposten.

Han viser til at de på vakt får lite å gjøre. Han sier at mengden med arbeidsoppgaver har mye å si for hvor god en blir, som med alle andre yrker.

Georg Johnsen er klinikksjef ved Kristiansund og Molde sjukehus.  Foto: Kjell Langmyren/Romsdals Budstikke

– Regelmessig pasientkontakt kreves for å gi god behandling. Helsepersonell ønsker å ha faglig interessante arbeidsoppgaver når de går på jobb. De ønsker også levelige arbeidstidsordninger. Vi vet også at større fagmiljø med flere pasienter er lettere å rekrutterer til, sier Johnsen.

Sunnmørsposten har spurt styrelederen i Helse Møre og Romsdal om hva som blir de økonomiske konsekvensene hvis Kristiansund sjukehus får 50–100 flere ansatte. Det ønsker Theodorsen ikke å gå nærmere inn på.

– Dagens langtidsplan inkludert investeringer er basert på tre akuttsjukehus i Møre og Romsdal fra det tidspunktet SNR er i drift. Dersom denne forutsetninga endres, vil en måtte revidere langtidsplanen for Helse Møre og Romsdal. Hva dette vil innebære vil jeg ikke spekulere i, sier Ingve Theodorsen til Sunnmørsposten.